PL

Firma 2012-01-25

 

Firma Apa-Via i Partnerzy s.c. powstała w 2005 roku z połączenia firm Archi- dea 2 Pracownia Architektoniczna Wioletty Lasoty (Walczowskiej) i OFF LIMIT Tomasza Tarnowskiego. 

 

Właściciele firmy Wioletta Lasota (Walczowska) i Tomasz Tarnowski w oparciu o wieloletnie doświadczenie i zdobytą wiedzę stworzyli niepowtarzalny klimat pracowni koncentrując się zarówno na Kliencie jak i na atmosferze pracy . Dla potrzeb każdego projektu tworzony jest osobny zespół projektowy . Głównym nurtem pracowni jest projektowanie i zarządzanie budową Centrów Handlowych. Od pierwszych kroków stawianych przy projektowaniu Dworca Wileńskiego w Warszawie, do dnia dzisiejszego jesteśmy obecni na każdej dużej budowie Centrum Handlowego w Polsce jako Projektanci, Koordynacja Najemców, a nawet Wykonawcy i Kierownicy robót. Nasza znajomość zagadnień związanych z centrami handlowymi sięga podstaw- zrozumienia mechanizmów współdziałania wszystkich uczestników tego procesu tworzenia – od Inwestorów, Komercjalizatorów, Projektantów, Zarządzających po najważniejszych w całym cyklu przygotowania inwestycji- Najemców.

Zrozumienie potrzeb Najemców i Klientów pozwoli na tworzenie projektów zgodnych z duchem czasu. Jednak ściśle powiązanymi ekonomicznymi uwarunkowaniami Inwestorów.

W pracowni powstają również projekty zabudowy mieszkaniowej i biurowej oraz zabudowy jednorodzinne w Polsce i na świecie.

 

Zajmujemy się kompleksową obsługą inwestycji komercyjnych w zakresie:


                                       Projektowym

·                    projekty koncepcyjne, tenatmixy

·                    projekty budowlane i uzyskanie pozwoleń na budowę

·                    projekty przetargowe i wsparcie przy wyborze wykonawcy

·                    projekty optymalizacji kosztów realizacji inwestycji

·                    projekty wykonawcze

Pro           projekty powykonawcze do pozwolenia na użytkowanie

                 projekty powykonawcze do administracji inwestycji

                      

                                              Idea 4 RE

 

·                     remodeling

                 Wsparcie w zakresie

                 rekomercjalizacji

                 rebrandingu

                 relaunchu

 

 

                                             Zarządzanie Inwestycją

 

 

                  kosztorysowanie

                  harmonogramowanie prac i dostaw

                  wsparcie we współpracy z dostawcami

                  koordynacja najemców ze strony inwestora

                  koordynacja najemców ze strony generalnego wykonawcy

                  nadzór finansowy zobowiązań najemcy w stosunku do wynajmującego

                  uzyskanie pozwolenia na użytkowanie inwestycji

 

 

                                             Wielobranżowe prace wykonawcze

 

                  architektura

                  instalacje elektryczne

                  instalacje sanitarne

                  instalacje klimatyzacji i wentylacji

                  instalacje przeciwpożarowe

 

 

                                              Zielona energia i jej dofinansowanie

 

                  Panele Fotowoltaniczne:

 

                  dobór technologiczny

                  wsparcie projektowe

                  dokumentacja

                  generalne wykonawstwo

 

 

 

      

 

fd

re

 

         

 

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek